Сайт тимчасово заблоковано!

Якщо Ви являєтесь власником, будь-ласка зверніться в службу підтрики для вияснення деталей.

Код за ЄДРПОУ:03562997 Вхід Телефони: (06466)20023 (06466)20024 факс: (06466)20024
e-mail: oaosxt@ukrpost.net
Адреса: вул.Гуньяна, 51, с.м.т.Біловодськ, обл.Луганська, Україна, 92800
 

ВАТ "Сільгосптехніка"

 
 
Головна Основна діяльністьКонтакти
  Публічна інформація
Інформація про підприємство
Установчі документи
Акціонерний капітал
Положення
Протоколи зборів
Результати перевірок
Повідомлення про збори та ін.
Підсумки голосування акціонерам
Афілійовані особи
Квартальна регулярна інформація
Річна регулярна інформація
Річний звіт за 2011 рік
Особлива інформація
   

Основна діяльність

 

ВАТ "Сiльгосптехнiка" було створено як державне пiдприємство у 1930 роцi з метою надання послуг сiльськогосподарським пiдприємствам по ремонту тракторiв та iншої сiльськогоподарської технiки. З 18.04.1995р. - Бiловодське колективне пiдприємство фiрма "Сiльгосптехнiка". ВАТ "Сiльгосптехнiка" засновано у вiдповiдностi з рiшенням Регiонального вiддiлення ФДМУ по Луганськiй областi вiд 13.04.94 р. № 57-09 шляхом перетворення колективного пiдприємства фiрми "Сiльгосптехнiка" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно затвердженого плану приватизацiї державного майна даного пiдприємства на пiдставi Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України № 51-93 вiд 17.05.93р. "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Метою дiяльностi товариства є забезпечення потреб пiдприємств агропромислового комплексу матерiально-технiчними засобами, одержання прибутку по результатам фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також запезпечення науково-технiчного та соцiального розвитку власного виробництва. Предметом дiяльностi товариства є: - ремонт сiльськогосподарських машин, тракторiв, вузлiв та агрегатiв до них; - технiчне обслуговування обладнання тваринницьких ферм; - технiчне обслуговування машино-тракторного парку; - монтаж та ремонт обладнання тваринницьких ферм; - забезпечення обмiнним фондом вузлiв та агрегатiв до тракторiв, автомобiлей та сiльськогосподарським машинам та iншi види дiяльностi, передбаченi Статутом товариства.

 Головна  Основна діяльністьКонтакти